Tren desde Shanghái a Nanjing (上海 - 南京)(275 resultados)

 • G7072

  05:48Shanghái
  07:57 Nanjing South
  2h9m
 • G7032

  05:53Shanghái
  07:54 Nanjing
  2h1m
 • G456

  06:05Shanghai Hongqiao
  07:32 Nanjing South
  1h27m
 • D352

  06:08Shanghai Hongqiao
  08:08 Nanjing South
  2h0m
 • G1970

  06:10Shanghai Hongqiao
  07:37 Nanjing South
  1h27m
 • D636

  06:13Shanghai Hongqiao
  08:20 Nanjing South
  2h7m
 • G1802

  06:15Shanghai Hongqiao
  07:42 Nanjing South
  1h27m
 • G7076

  06:20Shanghái
  08:33 Nanjing South
  2h13m
 • G102

  06:26Shanghai Hongqiao
  07:46 Nanjing South
  1h20m
 • D3002

  06:38Shanghai Hongqiao
  09:07 Nanjing South
  2h29m
 • G104

  06:40Shanghai Hongqiao
  08:00 Nanjing South
  1h20m
 • G7002

  06:48Shanghái
  08:40 Nanjing
  1h52m
 • D2206

  06:58Shanghai Hongqiao
  09:13 Nanjing South
  2h15m
 • D3072

  07:03Shanghai Hongqiao
  09:18 Nanjing South
  2h15m
 • G222

  07:05Shanghái
  08:24 Nanjing South
  1h19m
 • G7034

  07:10Shanghái
  09:18 Nanjing
  2h8m
 • G106

  07:12Shanghai Hongqiao
  08:36 Nanjing South
  1h24m
 • G1974

  07:17Shanghai Hongqiao
  08:47 Nanjing South
  1h30m
 • D3056

  07:19Shanghai Hongqiao
  09:29 Nanjing South
  2h10m
 • G108

  07:22Shanghai Hongqiao
  09:04 Nanjing South
  1h42m
 • G7102

  07:25Shanghai Hongqiao
  09:26 Nanjing
  2h1m
 • G110

  07:28Shanghai Hongqiao
  09:14 Nanjing South
  1h46m
 • G1232

  07:34Shanghai Hongqiao
  09:25 Nanjing South
  1h51m
 • D2212

  07:37Shanghai Hongqiao
  09:51 Nanjing South
  2h14m
 • G7080

  07:44Shanghái
  09:42 Nanjing South
  1h58m
 • G598

  07:46Shanghai Hongqiao
  08:58 Nanjing South
  1h12m
 • G120

  07:51Shanghai Hongqiao
  09:18 Nanjing South
  1h27m
 • G7004

  08:00Shanghái
  09:39 Nanjing
  1h39m
 • G7268

  08:05Shanghái
  10:06 Nanjing South
  2h1m
 • G112

  08:05Shanghai Hongqiao
  09:29 Nanjing South
  1h24m
 • G1952

  08:10Shanghai Hongqiao
  09:38 Nanjing South
  1h28m
 • G7036

  08:10Shanghái
  10:14 Nanjing
  2h4m
 • G7232

  08:15Shanghái
  10:26 Nanjing South
  2h11m
 • G114

  08:15Shanghai Hongqiao
  09:48 Nanjing South
  1h33m
 • D3064

  08:20Shanghai Hongqiao
  10:35 Nanjing South
  2h15m
 • G576

  08:24Shanghai Hongqiao
  09:57 Nanjing South
  1h33m
 • D952

  08:30Shanghái
  10:13 Nanjing South
  1h43m
 • G676

  08:30Shanghai Hongqiao
  10:08 Nanjing South
  1h38m
 • G360

  08:36Shanghai Hongqiao
  09:44 Nanjing South
  1h8m
 • G7084

  08:37Shanghái
  10:40 Nanjing South
  2h3m
 • D2216

  08:42Shanghai Hongqiao
  11:06 Nanjing South
  2h24m
 • G212

  08:42Shanghai Hongqiao
  10:16 Nanjing South
  1h34m
 • G1866

  08:51Shanghai Hongqiao
  10:28 Nanjing South
  1h37m
 • G7104

  08:54Shanghai Hongqiao
  10:50 Nanjing
  1h56m
 • G7006

  09:00Shanghái
  10:39 Nanjing
  1h39m
 • G7038

  09:05Shanghái
  11:04 Nanjing
  1h59m
 • G230

  09:07Shanghai Hongqiao
  10:35 Nanjing South
  1h28m
 • D3022

  09:16Shanghai Hongqiao
  11:27 Nanjing South
  2h11m
 • G1806

  09:17Shanghai Hongqiao
  10:45 Nanjing South
  1h28m
 • G7372

  09:27Shanghai Hongqiao
  11:32 Nanjing South
  2h5m
 • G1920

  09:28Shanghai Hongqiao
  10:49 Nanjing South
  1h21m
 • D956

  09:30Shanghái
  11:18 Nanjing South
  1h48m
 • G116

  09:33Shanghai Hongqiao
  11:05 Nanjing South
  1h32m
 • G7564

  09:36Shanghai Hongqiao
  11:43 Nanjing South
  2h7m
 • G1204

  09:39Shanghai Hongqiao
  11:15 Nanjing South
  1h36m
 • G7132

  09:41Shanghai Hongqiao
  11:36 Nanjing South
  1h55m
 • D3060

  09:46Shanghai Hongqiao
  12:22 Nanjing South
  2h36m
 • G7040

  09:54Shanghái
  11:52 Nanjing
  1h58m
 • G7008

  10:00Shanghái
  11:40 Nanjing
  1h40m
 • G7042

  10:06Shanghái
  12:01 Nanjing
  1h55m
 • G7180

  10:07Shanghai Hongqiao
  11:31 Nanjing South
  1h24m
 • D3090

  10:12Shanghai Hongqiao
  12:03 Nanjing South
  1h51m
 • D3068

  10:18Shanghai Hongqiao
  12:29 Nanjing South
  2h11m
 • G1214

  10:20Shanghai Hongqiao
  11:52 Nanjing South
  1h32m
 • G42

  10:26Shanghai Hongqiao
  11:47 Nanjing South
  1h21m
 • G7136

  10:30Shanghai Hongqiao
  12:32 Nanjing South
  2h2m
 • G1236

  10:36Shanghai Hongqiao
  11:57 Nanjing South
  1h21m
 • G7236

  10:40Shanghái
  12:39 Nanjing South
  1h59m
 • G122

  10:41Shanghai Hongqiao
  12:13 Nanjing South
  1h32m
 • G7044

  10:46Shanghái
  12:44 Nanjing
  1h58m
 • G7240

  10:54Shanghái
  12:59 Nanjing South
  2h5m
 • G7386

  10:54Shanghai Hongqiao
  12:31 Nanjing South
  1h37m
 • G7010

  11:00Shanghái
  12:39 Nanjing
  1h39m
 • G124

  11:00Shanghai Hongqiao
  12:08 Nanjing South
  1h8m
 • G126

  11:05Shanghai Hongqiao
  12:25 Nanjing South
  1h20m
 • G7106

  11:05Shanghai Hongqiao
  12:58 Nanjing
  1h53m
 • G1252

  11:10Shanghai Hongqiao
  12:42 Nanjing South
  1h32m
 • G7572

  11:10Shanghai Hongqiao
  13:21 Nanjing South
  2h11m
 • G7264

  11:17Shanghái
  13:11 Nanjing South
  1h54m
 • G130

  11:20Shanghai Hongqiao
  12:48 Nanjing South
  1h28m
 • G1228

  11:25Shanghai Hongqiao
  12:59 Nanjing South
  1h34m
 • G7282

  11:33Shanghái
  13:34 Nanjing South
  2h1m
 • G7108

  11:40Shanghai Hongqiao
  13:39 Nanjing
  1h59m
 • G1924

  11:41Shanghai Hongqiao
  13:14 Nanjing South
  1h33m
 • G7244

  11:53Shanghái
  13:40 Nanjing South
  1h47m
 • G1956

  11:59Shanghai Hongqiao
  13:44 Nanjing South
  1h45m
 • G12

  12:00Shanghái
  13:08 Nanjing South
  1h8m
 • G7012

  12:05Shanghái
  13:44 Nanjing
  1h39m
 • G7576

  12:16Shanghai Hongqiao
  14:14 Nanjing South
  1h58m
 • G132

  12:17Shanghai Hongqiao
  13:38 Nanjing South
  1h21m
 • G7046

  12:20Shanghái
  14:12 Nanjing
  1h52m
 • G460

  12:22Shanghai Hongqiao
  13:54 Nanjing South
  1h32m
 • G7048

  12:25Shanghái
  14:34 Nanjing
  2h9m
 • G412

  12:28Shanghai Hongqiao
  13:49 Nanjing South
  1h21m
 • G1810

  12:33Shanghai Hongqiao
  14:08 Nanjing South
  1h35m
 • G7296

  12:40Shanghái
  14:13 Nanjing South
  1h33m
 • G7110

  12:46Shanghai Hongqiao
  14:55 Nanjing
  2h9m
 • G7088

  12:54Shanghái
  14:58 Nanjing South
  2h4m
 • G7014

  13:00Shanghái
  14:39 Nanjing
  1h39m
 • G7164

  13:07Shanghai Hongqiao
  15:05 Nanjing South
  1h58m
 • G7112

  13:13Shanghai Hongqiao
  15:16 Nanjing
  2h3m
 • G7248

  13:14Shanghái
  15:18 Nanjing South
  2h4m
 • D3026

  13:27Shanghai Hongqiao
  15:32 Nanjing South
  2h5m
 • G138

  13:30Shanghai Hongqiao
  14:50 Nanjing South
  1h20m
 • G140

  13:35Shanghai Hongqiao
  15:05 Nanjing South
  1h30m
 • G7148

  13:35Shanghai Hongqiao
  15:42 Nanjing South
  2h7m
 • G1814

  13:44Shanghai Hongqiao
  15:18 Nanjing South
  1h34m
 • G7092

  13:48Shanghái
  15:51 Nanjing South
  2h3m
 • D3006

  13:53Shanghai Hongqiao
  16:02 Nanjing South
  2h9m
 • G7016

  14:00Shanghái
  15:41 Nanjing
  1h41m
 • G4

  14:00Shanghai Hongqiao
  15:00 Nanjing South
  1h0m
 • G7114

  14:07Shanghai Hongqiao
  16:07 Nanjing
  2h0m
 • G142

  14:10Shanghai Hongqiao
  15:25 Nanjing South
  1h15m
 • G7276

  14:12Shanghái
  16:18 Nanjing South
  2h6m
 • G1932

  14:15Shanghai Hongqiao
  15:30 Nanjing South
  1h15m
 • G226

  14:20Shanghai Hongqiao
  15:41 Nanjing South
  1h21m
 • D3094

  14:26Shanghai Hongqiao
  16:23 Nanjing South
  1h57m
 • G7050

  14:30Shanghái
  16:30 Nanjing
  2h0m
 • G1818

  14:33Shanghai Hongqiao
  16:13 Nanjing South
  1h40m
 • D3010

  14:41Shanghai Hongqiao
  16:49 Nanjing South
  2h8m
 • G7100

  14:45Shanghái
  16:51 Nanjing
  2h6m
 • G146

  14:52Shanghai Hongqiao
  16:17 Nanjing South
  1h25m
 • G14

  15:00Shanghai Hongqiao
  16:00 Nanjing South
  1h0m
 • G7018

  15:00Shanghái
  16:45 Nanjing
  1h45m
 • G7140

  15:04Shanghai Hongqiao
  17:07 Nanjing South
  2h3m
 • G214

  15:05Shanghai Hongqiao
  16:34 Nanjing South
  1h29m
 • D3032

  15:16Shanghai Hongqiao
  17:21 Nanjing South
  2h5m
 • G148

  15:23Shanghai Hongqiao
  16:50 Nanjing South
  1h27m
 • G1736

  15:28Shanghai Hongqiao
  17:02 Nanjing South
  1h34m
 • G7218

  15:29Shanghái
  17:13 Nanjing South
  1h44m
 • G7052

  15:39Shanghái
  17:44 Nanjing
  2h5m
 • G1822

  15:40Shanghai Hongqiao
  17:06 Nanjing South
  1h26m
 • G7252

  15:44Shanghái
  16:57 Nanjing South
  1h13m
 • G170

  15:52Shanghai Hongqiao
  17:13 Nanjing South
  1h21m
 • G7152

  15:52Shanghai Hongqiao
  18:03 Nanjing South
  2h11m
 • D3052

  15:58Shanghai Hongqiao
  17:54 Nanjing South
  1h56m
 • G7020

  16:00Shanghái
  17:39 Nanjing
  1h39m
 • D3142

  16:01Shanghai Hongqiao
  18:07 Nanjing
  2h6m
 • G150

  16:05Shanghai Hongqiao
  17:25 Nanjing South
  1h20m
 • D3014

  16:07Shanghai Hongqiao
  18:18 Nanjing South
  2h11m
 • G1936

  16:12Shanghai Hongqiao
  17:36 Nanjing South
  1h24m
 • G7116

  16:14Shanghai Hongqiao
  18:15 Nanjing
  2h1m
 • G152

  16:18Shanghai Hongqiao
  17:31 Nanjing South
  1h13m
 • G7054

  16:20Shanghái
  18:20 Nanjing
  2h0m
 • G7592

  16:25Shanghai Hongqiao
  18:36 Nanjing South
  2h11m
 • G2812

  16:26Shanghai Hongqiao
  18:12 Nanjing South
  1h46m
 • G234

  16:32Shanghai Hongqiao
  17:45 Nanjing South
  1h13m
 • G7376

  16:36Shanghai Hongqiao
  18:41 Nanjing South
  2h5m
 • G216

  16:37Shanghai Hongqiao
  18:04 Nanjing South
  1h27m
 • D3086

  16:43Shanghai Hongqiao
  18:46 Nanjing South
  2h3m
 • D3042

  16:47Shanghai Hongqiao
  19:08 Nanjing South
  2h21m
 • G7222

  16:52Shanghái
  18:54 Nanjing South
  2h2m
 • G16

  17:00Shanghai Hongqiao
  17:59 Nanjing South
  0h59m
 • G7022

  17:00Shanghái
  18:41 Nanjing
  1h41m
 • G1940

  17:06Shanghai Hongqiao
  18:19 Nanjing South
  1h13m
 • G7144

  17:07Shanghai Hongqiao
  19:16 Nanjing South
  2h9m
 • G154

  17:13Shanghai Hongqiao
  18:33 Nanjing South
  1h20m
 • G7118

  17:18Shanghai Hongqiao
  19:19 Nanjing
  2h1m
 • G44

  17:23Shanghai Hongqiao
  18:50 Nanjing South
  1h27m
 • G7056

  17:26Shanghái
  19:25 Nanjing
  1h59m
 • G7256

  17:33Shanghái
  19:42 Nanjing South
  2h9m
 • G158

  17:34Shanghai Hongqiao
  19:05 Nanjing South
  1h31m
 • G7196

  17:39Shanghai Hongqiao
  19:27 Nanjing South
  1h48m
 • G7292

  17:43Shanghái
  19:23 Nanjing South
  1h40m
 • D3136

  17:45Shanghai Hongqiao
  20:28 Nanjing
  2h43m
 • D3046

  17:53Shanghai Hongqiao
  19:57 Nanjing South
  2h4m
 • G7024

  18:00Shanghái
  19:45 Nanjing
  1h45m
 • G7120

  18:09Shanghai Hongqiao
  20:09 Nanjing
  2h0m
 • G7058

  18:13Shanghái
  20:20 Nanjing
  2h7m
 • G1826

  18:20Shanghai Hongqiao
  20:13 Nanjing South
  1h53m
 • G7156

  18:26Shanghai Hongqiao
  20:57 Nanjing South
  2h31m
 • G7600

  18:28Shanghai Hongqiao
  20:17 Nanjing South
  1h49m
 • G7520

  18:34Shanghai Hongqiao
  20:40 Nanjing South
  2h6m
 • G7272

  18:42Shanghái
  20:44 Nanjing South
  2h2m
 • G7176

  18:43Shanghai Hongqiao
  20:41 Nanjing South
  1h58m
 • D3126

  18:47Shanghai Hongqiao
  21:16 Nanjing
  2h29m
 • G7026

  19:00Shanghái
  20:40 Nanjing
  1h40m
 • G7122

  19:03Shanghai Hongqiao
  21:10 Nanjing South
  2h7m
 • G7590

  19:05Shanghai Hongqiao
  20:37 Nanjing South
  1h32m
 • G7260

  19:12Shanghái
  21:16 Nanjing South
  2h4m
 • G7584

  19:17Shanghai Hongqiao
  21:21 Nanjing
  2h4m
 • G368

  19:18Shanghai Hongqiao
  20:26 Nanjing South
  1h8m
 • G1378

  19:28Shanghai Hongqiao
  21:04 Nanjing South
  1h36m
 • G7124

  19:29Shanghai Hongqiao
  21:28 Nanjing
  1h59m
 • G7062

  19:32Shanghái
  21:33 Nanjing
  2h1m
 • G7064

  19:37Shanghái
  21:51 Nanjing South
  2h14m
 • G7588

  19:54Shanghai Hongqiao
  22:04 Nanjing South
  2h10m
 • G7300

  19:55Shanghái
  21:34 Nanjing South
  1h39m
 • G7178

  19:55Shanghai Hongqiao
  21:22 Nanjing South
  1h27m
 • G7028

  20:00Shanghái
  21:39 Nanjing
  1h39m
 • G7066

  20:08Shanghái
  22:09 Nanjing
  2h1m
 • G7068

  20:19Shanghái
  22:21 Nanjing South
  2h2m
 • G7596

  20:22Shanghai Hongqiao
  21:43 Nanjing South
  1h21m
  • 2a clase 17,41 quedan 5 Reservar
  • 1a clase 29,7 quedan 4 Reservar
  • Asiento ejecutivo 55,58 quedan 3 Reservar
 • G7126

  20:30Shanghai Hongqiao
  22:33 Nanjing South
  2h3m
 • G7286

  20:35Shanghái
  22:27 Nanjing South
  1h52m
 • G7070

  20:40Shanghái
  22:40 Nanjing South
  2h0m
 • G7582

  20:45Shanghai Hongqiao
  22:45 Nanjing South
  2h0m
 • G7030

  21:00Shanghái
  22:59 Nanjing South
  1h59m
 • D314

  21:07Shanghái
  23:35 Nanjing
  2h28m
 • D2282

  21:26Shanghai Hongqiao
  23:14 Nanjing
  1h48m
 • G7350

  21:42Shanghai Hongqiao
  23:28 Nanjing South
  1h46m
 • G7096

  21:50Shanghái
  23:30 Nanjing
  1h40m
 • D306

  22:55Shanghái
  01:40 +1Nanjing
  2h45m
 • K526

  04:14Shanghai South
  08:09 Nanjing
  3h55m
 • K528

  04:29Shanghai South
  08:16 Nanjing
  3h47m
 • K290

  08:51Shanghái
  12:41 Nanjing
  3h50m
 • K376

  08:57Shanghái
  12:49 Nanjing
  3h52m
 • K516

  09:16Shanghái
  12:57 Nanjing
  3h41m
 • K360

  09:23Shanghái
  13:08 Nanjing
  3h45m
 • K1556

  10:21Shanghái
  14:20 Nanjing
  3h59m
 • K2186

  11:03Shanghái
  15:15 Nanjing
  4h12m
 • K234

  11:10Shanghái
  15:09 Nanjing
  3h59m
 • K1156

  11:16Shanghái
  15:03 Nanjing
  3h47m
 • K1012

  11:41Shanghái
  16:11 Nanjing
  4h30m
 • K464

  11:48Shanghái
  16:17 Nanjing
  4h29m
 • T204

  12:04Shanghái
  15:38 Nanjing
  3h34m
 • 1462

  12:18Shanghái
  16:26 Nanjing
  4h8m
 • K782

  12:28Shanghái
  16:47 Nanjing
  4h19m
 • K850

  12:34Shanghái
  16:39 Nanjing
  4h5m
 • K172

  13:09Shanghái
  17:47 Nanjing
  4h38m
 • K1152

  13:32Shanghái
  17:20 Nanjing
  3h48m
 • K1102

  13:44Shanghái
  17:29 Nanjing
  3h45m
 • K738

  14:06Shanghái
  18:10 Nanjing
  4h4m
 • T132

  14:19Shanghái
  17:37 Nanjing
  3h18m
 • K1806

  14:26Shanghai South
  18:23 Nanjing
  3h57m
 • K560

  14:48Shanghái
  19:02 Nanjing
  4h14m
 • Z268

  14:54Shanghái
  17:53 Nanjing
  2h59m
 • K1106

  15:06Shanghái
  19:49 Nanjing
  4h43m
 • T116

  15:33Shanghái
  18:47 Nanjing
  3h14m
 • Z252

  15:52Shanghái
  18:53 Nanjing
  3h1m
 • K372

  16:03Shanghái
  19:43 Nanjing
  3h40m
 • K1512

  16:17Shanghai South
  20:25 Nanjing
  4h8m
 • K152

  16:31Shanghái
  20:33 Nanjing
  4h2m
 • K48

  16:34Shanghai South
  20:45 Nanjing
  4h11m
 • T110

  18:02Shanghái
  21:52 Nanjing
  3h50m
 • K188

  18:08Shanghái
  23:29 Nanjing
  5h21m
 • K1332

  18:17Shanghái
  23:50 Nanjing
  5h33m
 • Z216

  18:37Shanghái
  21:14 Nanjing
  2h37m
 • Z196

  18:51Shanghái
  21:21 Nanjing
  2h30m
 • Z172

  19:04Shanghái
  22:01 Nanjing
  2h57m
 • Z282

  19:30Shanghai South
  22:44 Nanjing
  3h14m
 • Z40

  19:40Shanghái
  22:50 Nanjing
  3h10m
 • Z164

  20:10Shanghái
  22:56 Nanjing
  2h46m
 • 1228

  20:22Shanghái
  00:02 +1Nanjing
  3h40m
 • K1048

  20:28Shanghái
  00:08 +1Nanjing
  3h40m
 • K8352

  20:30Shanghai South
  01:55 +1Nanjing
  5h25m
 • K282

  20:46Shanghái
  00:40 +1Nanjing
  3h54m
 • K8356

  20:52Shanghái
  00:46 +1Nanjing
  3h54m
 • K76

  21:16Shanghai South
  01:09 +1Nanjing
  3h53m
 • K8402

  21:32Shanghai South
  01:17 +1Nanjing
  3h45m
 • K1182

  21:43Shanghai South
  02:19 +1Nanjing
  4h36m
 • K8482

  21:43Shanghái
  01:23 +1Nanjing
  3h40m
 • K8372

  22:20Shanghai South
  02:39 +1Nanjing
  4h19m
 • T136

  22:40Shanghai South
  02:33 +1Nanjing
  3h53m
 • K8386

  23:12Shanghái
  02:46 +1Nanjing
  3h34m
 • K8432

  23:19Shanghái
  02:52 +1Nanjing
  3h33m
 • K8362

  23:20Shanghai South
  03:20 +1Nanjing
  4h0m
 • K8366

  23:37Shanghái
  03:04 +1Nanjing
  3h27m
 • K1506

  23:46Shanghái
  03:27 +1Nanjing
  3h41m
 • K8428

  23:55Shanghái
  03:38 +1Nanjing
  3h43m
 • G6

  07:00Shanghái
  08:11 Nanjing South
  1h11m
  Agotado
 • G7395

  07:27Shanghai Hongqiao
  10:55 Nanjing South
  3h28m
  Agotado
 • G8

  08:00Shanghai Hongqiao
  09:00 Nanjing South
  1h0m
  Agotado
 • G2

  09:00Shanghai Hongqiao
  10:00 Nanjing South
  1h0m
  Agotado
 • G1258

  09:12Shanghai Hongqiao
  10:40 Nanjing South
  1h28m
  Agotado
 • G10

  10:00Shanghai Hongqiao
  11:00 Nanjing South
  1h0m
  Agotado
 • G1928

  12:55Shanghai Hongqiao
  14:28 Nanjing South
  1h33m
  Agotado
 • G134

  13:01Shanghai Hongqiao
  14:22 Nanjing South
  1h21m
  Agotado
 • G18

  18:00Shanghai Hongqiao
  18:59 Nanjing South
  0h59m
  Agotado
 • G298

  18:05Shanghai Hongqiao
  19:40 Nanjing South
  1h35m
  Agotado
 • G7391

  18:18Shanghai Hongqiao
  21:44 Nanjing South
  3h26m
  Agotado
 • Z92

  18:44Shanghái
  21:34 Nanjing
  2h50m
  Agotado
 • G22

  19:00Shanghai Hongqiao
  20:00 Nanjing South
  1h0m
  Agotado
 • D322

  19:53Shanghái
  22:21 Nanjing
  2h28m
  Agotado
 • K8418

  20:16Shanghái
  23:56 Nanjing
  3h40m
  Agotado

Shanghai - Nanjing

Filtrar

Hora de partida

Hora de llegada

Estación de partida

Estación de llegada

 • Departure (Earliest)
 • Departure (Latest)
 • Duration (Shortest)
 • Duration (Longest)
Planee su viaje

Reserve billetes de tren en línea de un forma fácil y rápida con Ctrip

¿Planea viajar en tren por China? ¡Ctrip le ayuda a reservar sus billetes de tren en línea de una forma fácil y rápida! No más colas en la estación de tren, busque los horarios de los trenes y compre billetes baratos para cualquier ruta de alta velocidad en China en cualquiera de nuestras lenguas: inglés, francés, alemán, español, indonesio, japonés, coreano, malayo, ruso, tailandés, chino tradicional y simplificado. Nuestra base de datos está conectada al centro de información de los trenes de alta velocidad chinos por lo que puede estar seguro de que se trata de horarios actualizados y los precios oficiales. Nuestro objetivo es hacer que la reserva de billetes de trenes sea más fácil gracias a nuestros sistema en línea de reserva. Puede recojer sus billetes de tren en cualquier estación de tren (de alta velocidad) en China continental o puede recibirlos en su domicilio.

Viajar en China en en trenes de alta velocidad: barato, seguro, cómodo y práctico

Si busca viajar por un precio económico, los trenes de alta velocidad son la mejor opción. El sistema de alta velocidad chino conecta más de 300 ciudades en toda China como Pekín, Shanghái y Cantón. Con más de 16.000 km (9.940 mi), China cuenta con la red ferroviaria de alta velocidad más extensa del mundo. Con una velocidad de hasta 300 km/h (186 mph), viajar en tren en China es siempre una opción rápida, práctica, barata y cómoda. ¡No espere más y reserve sus billetes para el tren bala! Los billetes para trenes de alta velocidad D y G se pueden reservar con un mínimo de 35 minutos antes de la salida y con un máximo de 60 días de antelación.

Tren de Alta Velocidad

Tren desde Shanghai a Nanjing | Tren desde Shanghai a Hangzhou | Tren desde Shanghai a Suzhou | Tren desde Shanghai a Ningbo | Tren desde Shanghai a Beijing | Tren desde Shanghai a Nanjing | Tren desde Shanghai a Hangzhou | Tren desde Shanghai a Suzhou | Tren desde Shanghai a Ningbo